Kontorvægge og -døre i jern og glas, Vanløse

Vinduer fra Høvelte kaserne